Här är avkastningen 2018 för Christer Gardells Cevianportfölj. Observera att alla positioner har samma storlek. Detta är något som inte stämmer med Cevians portfölj där dom har olika storlek på olika bolag. I vår portfölj så har vi delat upp 1000000 kronor i 11 lika delar.