Stöd och motstånd är ett av de vanligaste begreppen inom trading och teknisk analys. Stöd ligger alltid under den aktuella kursen och motstånd ligger alltid över.

Ett stöd anses bildas i en aktie när den sjunker till en nivå där köpare blir intresserad av aktien och börjar att köpa aktien. När fler och fler börjar att köpa så ökar aktiepriset. På samma sätt bildas ett motstånd när säljarna blir intresserade av att sälja aktien. Fler och fler vill sälja aktien och aktien börjar till slut att gå ner.

Stöd och motstånd anses fungera som ett slags golv och tak och utgör vändpunkter för en aktie eller värdepapper.

Stöd och motstånd heter på engelska support and resistance.

Stöd och Motstånd

Stöd och Motstånd

Här hittar du en ordlista inom både ekonomi, trading och finans i Sverige. En ekonomisk ordlista med alla de viktigaste begreppen.